Garantier

När vi utför installationen och införskaffar materialet lämnar vi alltid garanti på arbetet. Om du själv har inhandlat materialet kan vi inte lämna garanti på arbetet vi utför, även om vi utför själva installationen. 

Vi sparar kontrollprotokoll efter varje installation som är grundande för din och vår säkerhet. På så sätt är fakturan från oss grundande underlag för försäkringsbolaget att installationen har gått till enligt Elsäkerhetsverkets direktiv. Vid begäran så kan man ta del av kontrollprotokollet men vi sparar det alltid som underlag. 

Försäkrade av:

Du kan känna dig trygg och säker när du väljer oss!

Våra elektriker är ansvarsförsäkrade för din och vår säkerhet. Vi strävar alltid efter att leverera tjänster av högsta kvalitet och vi ser till att vår personal har de senaste kunskaperna och utbildningarna inom branschen.