FAQ

Vanliga frågor

1. Va gör man när elsystemet helt eller delvis inte fungerar?

Bedöm skadans omfattning
Om det är mörkt hos grannarna också ligger felet antagligen hos ditt elbolag. Kontakta ditt elbolag och gör en felanmälan, så skickar de sina tekniker för att lösa problemet.

Försök klura ut när och hur felet kunde ha uppstått
När gick strömmen? Vad gjorde du precis innan? Om du inte befann dig i fastigheten när det blev strömlöst fråga de som var plats. Någon kanske kopplade in en trasig maskin eller hade för många elapparater på samtidigt.

Om du inte lyckas klura ut felet och åtgärda så kontakta oss på Certifierade Elektriker Stockholm på 076-565 69 86!

2. Utan ström?

Kontakta Certifierade Elektriker Stockholm så hjälper vi dig direkt. Du slipper långa väntetider. Vi är hos dig inom ca 2 timmar, dag och natt. 

Ring oss på jour nummer dygnet runt: 076-565 69 57

3. El problem

Ibland är det inte lätt att veta vad som orsakar felet, till exempel vägguttag som inte fungerar, lampor som blinkar, säkringar som går, och dylikt. Kontakta Certifierade Elektriker Stockholm så skickar vi en av våra legitimerade elinstallatörer som identifierar och åtgärdar felet.

4. Akut elfel/problem

Har du problem med elen men är osäker på om felet behöver åtgärdas omgående? Kontakta Certifierade Elektriker Stockholm så gör vi den bedömningen. Om du väntar kan problemet bli värre och även farligt för dig och andra. 

Ring oss på jour nummer dygnet runt: 076-565 69 57

5. ROT

Hur mycket är ROT-avdraget?

ROT-avdraget är 30%

Funderar du om du har rätt till ROT-avdrag?

Kontakta oss för att ta reda på om du har rätt till ROT-avdrag eller ej: 076-565 69 86

6. När kan man använda Grön teknik avdrag?

Du har rätt till Grön Teknik avdrag på 50% när du installerar laddbox till elbilen eller batteri till din solcellsanläggning men för laddboxar gäller den endast under själva installationen. Har du glömt något och vill boka en till tid efter installationen som är relaterat till el laddning till bilen så gäller inte avdraget. Se till att få med allt samtidigt som lastbalansering och uppsäkring på huvudsäkringen för att få ut större laddnings hastighet. Kontakta oss för smarta funktioner och den bästa lösningen just för dig - helt kostnadsfritt! Vi sköter även hela processen till att få 50% avdraget!

7. Hur mycket avdrag på solcells installation kan man få? 

Du har rätt till hela 20% avdrag på din solcells anläggning. Det är en statlig avdrag och vi sköter hela processen till ansökan. Du ska bara luta dig tillbaka tills allt är klart! Kontakta oss för vidare rådgivning och planering av installationen helt kostnadsfritt!

8. Om det uppstår ett fel på grund av er installation, åtgärdar ni det kostnadsfritt?

Ja! Ifall det har skett något fel med elanläggningen som har orsakats av oss så kommer vi tillbaka och åtgärdar det kostnadsfritt.

9. Kontrollprotokoll efter varje installation

Vi sparar kontrollprotokoll efter varje installation som är grundande för din och vår säkerhet. På så sätt är fakturan från oss grundande underlag för försäkringsbolaget att installationen har gått till enligt Elsäkerhetsverkets direktiv. Vid begäran så kan man ta del av kontrollprotokollet men vi sparar det alltid som underlag.

10. Garantier

Eftersom att vi är en auktoriserad elföretag med legitimerade elektriker så har vi garantier på samtliga installationer 1 år, dock endast med vår egen material.

11. Regler, avgifter och debiteringar

För att vi ska kunna fullfölja våra ordrar på ett genomförbart och bra sätt så har vi vissa regler och avgifter som innebär plikt för dig som kund.

-Bomkörningsavgift 1200kr

Vid en tidsbokning så är du som kund skyldig att vara på plats vid den överenskomna tiden eller vara tillgänglig på telefon. Ifall du inte kan vara på plats så behöver du göra det tillgängligt för elektrikern att kunna utföra sitt arbete. I fall du inte är tillgänglig eller det inte är möjligt för elektrikern att påbörja arbetet av någon anledning så blir du debiterad en bomkörningsavgift.

-Förseningsavgift 120kr

Vid en obetald faktura tillkommer en förseningsavgift.

-Framkörningsavgift 460kr

Vid framkörning till anläggningen inom Stockholms län tillkommer alltid en framkörningsavgift.

Framkörningsavgift utanför Stockholms län förhandlas.

-Framkörningsavgift jour 1200

Vid en jourtid till anläggningen inom Stockholms län tillkommer alltid en framkörningsavgift jour.

Framkörningsavgift jour utanför Stockholms län förhandlas. 

-Platsbesök 600kr

Platsbesök innebär konsultation och planering av arbetet på plats upp till en timme.

-Löpande timdebitering 760kr

Timdebitering inkluderar ej material.

Vid överenskommelse för fasta priser tillkommer ej timdebiteringen.

-Löpande timdebitering inkl. ROT 532kr

Fråga oss om du har rätt till ROT avdrag.

Timdebitering inkluderar ej material.

Vid överenskommelse för fasta priser tillkommer ej timdebiteringen.

-Jour löpande timdebitering 1200kr

Timdebitering inkluderar ej material.

-Jour löpande timdebitering inkl. ROT 840kr

Fråga oss om du har rätt till ROT avdrag.

Timdebitering inkluderar ej material.

-Håltagning upp till 20 mm är kostnadsfri


Minsta löpande timdebitering är 2 timmar. En ny påbörjad timme debiteras som en löpande timdebitering. 

Samtliga avgifter och debiteringar är exklusive moms.

För offert på fastpris istället, notera det i beskrivningen på förfrågan.

12. Totalentreprenad och samarbeten 

Vi samarbetar med ett antal andra företag inom olika branscher. I och med det så känner vi oss trygga med våra samarbetspartners att alla grenar i en totalentreprenad ska gå bra. Kontakta oss för vidare information!

13. Städning

Grovstädning ingår efter en installation.

14. Grävning av kabel

Grävning av kabel ingår inte i vårt arbete men kan utföras vid överenskommelse.

15. Bortforsling

Bortforsling av annat än vårt eget skräp ingår ej vid byte av någon apparat eller liknande men kan ordnas vid överenskommelse, även tunga lyft.